Den Gode Virksomhed

Jeg tager udgangspunkt i disse grundprincipper:

  • enhver medarbejder er ansat for at betjene kunder, det være sig eksterne kunder eller næste led i den interne værdikæde
  • forretningsmæssige resultater opnås via ledelsens engagement og alles deltagelse i løbende forbedringer
  • medarbejdernes entusiasme samt faglige og personlige kompetencer er grundlaget for forretningsprocessernes duelighed og dermed kundetilfredshed og indtjening
  • der skal derfor være en balanceret fokus på økonomi, kunder, medarbejdere, produkter, forretningsprocesser og fornyelse
  • helhed – forenkling – læring og kommunikation
  • klare mål, systematik, fokusering, vedholdenhed og samarbejde

Forandring - Kompetence - Resultater